เมื่ออากาศเปลี่ยน หรือหนาวเย็นขึ้น หลายๆคนก็เริ่มมีอาการที่น่ารำคาญอย่างนึง คืออาการคัดจมูก ทำให้หายใจไม่สะดวก ซึ่งสร้างความน่ารำคาญเป็นอย่างมาก บางคนมีอาการจามอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเมืออากาศเปลี่ยนแปลงทีไร ก็เกิดอาการแบบนี้ทุกที เมื่อไหร่จะหายซักที หลายคนตั้งคำถามอยู่ในใจ เพื่อเป็นการลดปัญหาและความน่ารำคาญ ของอาการเหล่านี้ เนื้อหาต่อไปนี้จึงเป็นทางเลือกนึงเพื่อใช้เป็นแนวทาง สำหรับผู้ทีมีอาการสามารถนำไปใช้ เพื่อลดหรือหลีกเลี่ยงเพื่อให้เกิดอาการน้อยลงหรือบรรเทาอาการให้มากที่สุดได้ อาการคัดจมูกเป็นอาการเริ่มต้นของโรคระบบทางเดินหายใจ เป็นปัญหาสุขภาพที่สร้างความรำคาญใจ เป็นอย่างมาก สามารถเกิดขึ้นได้กับหลายๆคนทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กๆไปจนถึงคนชรา อาการคัดจมูกอาจเป็นอาการเริ่มต้นของโรคเหล่านี้ เช่น โรคหวัด โรคภูมิแพ้ และโรคไซนัสอักเสบ สาเห็ตุของอาการคัดจมูกอาจเกิดขึ้นได้จากการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  รวมทั้งภาวะภูมิแพ้ ซึ่งอาจทำให้ผู้มีอาการหายใจไม่สะดวก  อาจมีน้ำมูกไหล มีอาการจาม  หรือมีปัญหาเรื่องของปวดหู หูอื้อ เมื่อขึ้นหรือลงลิฟต์เร็วๆ อาการคัดจมูก ที่เกิดจากโรคภูมิแพ้ หรือหวัดนั้น คนส่วนใหญ่ มักจะแยกไม่ออกว่าอาการที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจากการติดเชื้อ หรือเกิดจาก โรคภูมิแพ้  สาเหตุส่วนใหญ่ของอาการคัดจมูก จะเกิดจาก เยื่อบุโพรงจมูกอักเสบ 2.ติดเชื้อไวรัส โครงสร้างจมูกผิดรูป 4.มีเนื้องอกในโพรงจมูก แต่สาเหตุหลักๆ ที่พบมากที่สุดในปัจจุบัน คือ เกิดจากโรคภูมิแพ้ สำหรับโรคภูมิแพ้นั้น  เป็นโรคที่ตรวจพบได้บ่อย Read More →